R˔n

GV3.64`3.7

GU4.1`4.6Ôn

GV4.3`4.8

GU5.8`6.2vabIbY

7.5`9.7